Tag Archives: xử lý nước thải sinh hoạt

Bể Anoxic là gì? nguyên lý hoạt động và cấu tạo của bể anoxic

Bể Anoxic

Bùn vi sinh vật là gì? xử lý bùn thải bằng vi sinh vật như thế nào ?

xử lý bùn thải bằng vi sinh vật như thế nào

Giới Thiệu và cấu tạo và phân loại bể aerotank

Giới thiệu về bể aerotank